All posts by

İpek Sare Yıldız

İpek Sare Yıldız
Kitap

Faiz Meselesi: Tarihte Örnek Uygulamalar

İktisadi faaliyetleri tek bir disiplin altında inceleyip kuramsal çerçeveye indirgemek mümkün değildir. Sosyal sistem kuramında, toplumsal ilişkilerin iktisadi, politik, sosyal/kültürel ağlar etrafında kümelendiğini belirten sosyolog Parsons bireylerin içinde yaşadığı...

Haberler

Geliştirme Ödeneği 2 Yıl Uzatıldı

Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık...

Haberler

Rektörler CEO Gibi Olmalı!

Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversitelerde yaptığı kalite ve akreditasyon değerlendirmelerinden yola çıkarak hazırladığı Türkiye’nin yükseköğretimdeki kalite haritasını, Eylül ayında açıklayacak. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Yükseköğretimde hangi üniversitenin...