BilimTürkiye, Türkiye’deki ve dünyadaki bilimsel gelişmelerin kamuoyuyla paylaşıldığı ve akademi dünyasının nabzının attığı içerik platformudur.

BilimTürkiye;

  • Bilimsel yayınları basit ve kolayca anlaşılabilir şekilde düzenler ve özetler.
  • Üniversite ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu akademik ilanlar ile yüksek lisans ve doktora ilanlarının duyurulmasını sağlar.
  • Akademik alandaki uluslararası/ulusal konferans, kongre ve sempozyumların düzenli olarak paylaşımını yapar.
  • Dünyadaki nitelikli yayınları paylaşarak ülke akademik üretiminin artmasında özendirici rol oynar.
  • Ufuk açıcı bilimsel araştırmaları sunarak ülkedeki akademisyenlere katkıda bulunur.
  • Bilimsel yöntemlerle üretilmiş bilginin karar alıcılara ve uygulayıcılara etkide bulunmasını sağlar.
  • Üniversitelerdeki bilimsel araştırma faaliyetlerin toplumla paylaşılması sağlanarak herkesin bilgilenmesine katkıda bulunur.

Misyonumuz

Türkiye’deki bilim insanları ve araştırmacıların ilgili alanlardaki süreçlerini kolaylaştırarak gelişimlerine katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

“Güvenilir, yenilikçi ve ulaşılabilir” bir içerik platformu yaratarak sektörün referans noktası olmak; bilimsel gelişmelerin araştırmacılar tarafından takip edildiği ulusal bir marka haline gelmek.

Değerlerimiz

Güvenilirlik, Verimlilik, Yenilikçilik, Kalite Odaklılık, Uzmanlık