Colorado State University araştırmacılarının ekonomi, atmosfer bilimi ve istatistik alanlarında yaptığı bir dizi çalışma sonucunda hava kirliliği ile saldırgan davranışlar arasında güçlü bir ilişki tespit edildi.

FBI suç istatistiklerinden ve sekiz yıllık detaylı ABD hava kirliliği haritasından elde edilen sonuçlar ile yapılan çalışma Journal of Environmental Economics and Management dergisinde yayınlandı.

Doç. Dr. Jeff Pierce “Araştırmanın sonuçları hem korkutucu hem de büyüleyici. Araştırmaya göre hava kirliliğindeki artış, saldırgan davranışlara ilişkin suçları, özellikle de kayıtlara geçmiş aile içi şiddeti önemli ölçüde artırmakta” dedi.  

Araştırmacılar FBI’ın suç istatistiklerinden, sekiz yıllık detaylı ABD hava kirliliği haritasından ve orman yangını verilerinden faydalandılar.

Colorado State University araştırmacıları, son derece detaylı olan üç farklı veri setini çapraz analiz ettiler: FBI tarafından yönetilen Ulusal Olay Tabanlı Raporlama Sisteminden günlük suç faaliyetleri; ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından toplanan 2006-2013 yıllarını kapsayan, ilçe düzeyinde günlük hava kirliliği; Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Tehlike Haritalama Sistemi tarafından sağlanan uydu görüntülerinden elde edilen orman yangınlarının neden olduğu dumanlar hakkındaki günlük verileri kullandılar.

Araştırmacılar, hava kirliliğinde milyonda 0.01’lik bir artışın, şiddet içeren suçları % 0.97 oranında ve ev içi şiddet vakalarını ise % 1.15 oranında artırdığını tespit ettiler.

Bununla birlikte hava kirliliğindeki artışın, diğer suç kategorileri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığıcda tespit edildi.

Referans:   Jesse Burkhardt et al. The effect of pollution on crime: Evidence from data on particulate matter and ozone, Journal of Environmental Economics and Management (2019). DOI: 10.1016/j.jeem.2019.102267

Jesse Burkhardt et al. The relationship between monthly air pollution and violent crime across the United States, Journal of Environmental Economics and Policy (2019). DOI: 10.1080/21606544.2019.1630014

Jesse D. Berman et al. Acute Air Pollution Exposure and the Risk of Violent Behavior in the United States, Epidemiology (2019). DOI: 10.1097/EDE.0000000000001085