Dünyadaki üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından ARWU (Academic Ranking of World Universities) 2019 Dünya Üniversiteleri sıralaması yapıldı.

Üniversite sıralamasında kullanılan (metodoloji) göstergeler ve ağırlıkları şu şekildedir:

  • Eğitim kalitesi (%10): Nobel ödülü ve Fields madalyası kazanan mezun sayısı.
  • Fakülte kalitesi (%40): Nobel ödülü ve Fields madalyası kazanan mevcut çalışan sayısı / Atıf sayısı yüksek olan araştırmacı sayısı.
  • Araştırma çıktısı (%40): Nature ve Science gibi dergilerde yapılan yayın sayısı / SCI-Expanded ve SSCI’de yer alan dergilerde yapılan yayın sayısı.
  • Kişi başına düşen akademik performans (%10): Bir kurumun kişi başına düşen akademik performansı.

İlk 1000’e giren üniversitelerin sıralandığı bu listede, Türkiye’den 12 üniversite sıralamaya girdi. Yapılan sıralamada;

  • 401-500 bandında İstanbul Üniversitesi,
  • 701-800 bandında Akdeniz, Bilkent, Dokuz Eylül, Erciyes, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi,
  • 801-900 bandında Ankara, Gazi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
  • 901-1000 bandında Ege ve Fırat Üniversitesi yer aldı.