Yapılan çalışmada erkek bilim insanlarının yayınladıkları çalışmalarında eserlerini “mükemmel”, “benzersiz” veya “yeni” olarak nitelemeye kadın bilim insanlarından daha fazla meyilli oldukları ortaya çıktı. Kadın bilim insanlarının ise çalışmalarının sonuçları hakkında daha ihtiyatlı bir dil kullandıkları görüldü.

Çalışma kapsamında incelenen, en prestijli dergilerde yayınlanmış eserlerde “kendini öven” çalışmaların çokluğu dikkati çekerken bu eserlerin çoğunun yazarının erkek olduğu veya yazar ekibinin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu görüldü. Daha çok yayınlanan bu eserlere doğal olarak daha fazla atıf yapıldığı görüldü.

Bunun birlikte çalışmanın niteliği ve değeri konusunda daha “mütevazi” olan çalışmaların ise sayıca çok daha az olduğu görüldü. Bu eserlerin yazarlarının büyük bir kısmının ya kadın olduğu yada yazar ekibinin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu görüldü. Daha az yayınlandığı görülen bu “mütevazi” dil içeren çalışmalara ise daha az atıf yapıldığı tespit edildi.

Daha çok kadın bilim insanlarının kullandığı belirlenen “naif”, “ihtiyatlı” ve “mütevazi” yazım diliyle yazılmış çalışmaların önemli dergilerde daha az yayınlandığı, dolayısıyla daha az atıf aldığı ve atıf sayısının azlığı nedeniyle bilim dünyasında, haksız olarak, daha az önemli görüldüğü tespit edildi.

Çalışmada, “mütevazi” bilim insanlarının ise kendi çalışmalarını açıkça “öven” diğer bilim insanlarından daha az maaş aldığı, proje bütçelerinden daha az yararlandığı, daha az hibe ve promosyon aldığı tespit edildi.

Referans: BMJ 2019; 367 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l6692 (16 Aralık 2019’da Yayınlandı)