Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı, 2006 ve sonrasında kurulmuş olan üniversitelerin, bulundukları ilde/bölgede yürütecekleri faaliyetler ile bölgesel kalkınmanın aktörü olmalarını amaçlayan bir programdır.

Bu proje kapsamındaki üniversiteler ve ihtisaslaştıkları alanlar:

• Aksaray Üniversitesi; Sağlık ve Spor Alanında,

• Bingöl Üniversitesi; Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında,

• Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; Hayvancılık Alanında,

• Düzce Üniversitesi; Sağlık ve Çevre Alanında,

• Kastamonu Üniversitesi; Tabiat Turizmi ve Ormancılık Alanında,

• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; Tarım ve Jeotermal Alanında,

• Muş Alpaslan Üniversitesi; Hayvancılık Alanında,

• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; Çay Alanında,

• Siirt Üniversitesi; Tarım ve Hayvancılık Alanında

• Uşak Üniversitesi; Tekstil, Dericilik ve Seramik Alanında