Devlet yükseköğretim kurumlarında 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinin sorunları YÖK tarafından yapılan toplantıda değerlendirildi. Bu kapsamda;

“ÖYP” ve “Öncelikli Alanlar” kapsamında atanan araştırma görevlileri ile “50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden” kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim görenlerin, kadrolarının 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca lisansüstü eğitim gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilecektir.

50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin “taleplerinin” bulunması ve kadrolarının bulundukları yükseköğretim kurumlarında kaydolabilecekleri lisansüstü program bulunması şartıyla, kadrosunun bulunduğu devlet yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapabilecekler.

Ayrıca, 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim görenlerin, lisansüstü eğitim yaptıkları ilde bulunan devlet yükseköğretim kurumlarının ilgili lisansüstü eğitim programlarına yatay geçişlerinin yapılmasına, bu kapsamda yatay geçiş yapanlardan “tez aşamasında olanların” tez konuları değiştirilmemesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki tez danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

YÖK Yetkililerinden edinilen bilgiye göre düzenlemenin gerekçesi şu şekilde:

Bu kararlar, yüksek lisans ve doktora aşamasında olan birçok araştırma görevlisinin üniversitelerince geri çağrılmalarının eğitimlerine sekte vurduğu, laboratuvar, kütüphane ve uygulama ortamları benzeri alt yapılardan uzak kalarak tezlerini sürdürdükleri ve tez konularının değiştirildiği vb. şikayetlerin YÖK’e iletilmesi üzerine alındı.

Kaynak: memurlar.net